75 bollars bingo75 bollars bingo

Det finns fyra huvudtyper av bingo som spelas runt om i världen . Den vanligaste som spelas i de flesta bingohallar det typiska 75-boll bingo, som spelas på ett 5×5-kort där rutan i mitten oftast är märkt med ordet ”fri”. Bokstäverna BINGO sitter vanligtvis på toppen av bingo kortet och de överensstämmer med var och en av de fem kolumner som finns på bingobrickan. Den önskade mönstret som spelare har som mål att uppnå i 75-bollar varierar oftast. Allt från en enkelrad till mer komplicerade mönster. Målet med spelet är dock alltid detsamma: att bocka av siffrorna för att uppnå det önskade mönstret.

90 bollars bingo90-bollars bingo

I delar av Europa och andra ställen i världen spelas 90-bollars bingo. Då används bingobrickor som har fälten 9×3. Båda typerna av dessa bingo varianter är framträdande på nätet. I 90-bollars bingo har varje kort tre horisontella linjer och nio kolumner. Den första kolumnen innehåller numren 1 till 9, den andra kolumnen numren 10 till 19, den tredje kolumnen siffrorna 20 till 29, hela vägen fram till den sista kolumnen som innehåller numren 80 till 90.

En omgång av varianten 90-bollars bingo spelas normalt i tre steg: en rad, två rader och kåk. Syftet med ett två raders spel är att slutföra alla två markerade linjer horisontellt över ett kort. Att få kåk, eller fullt hus som det också heter betyder att alla nummer markerats på ett kort (alla 15 siffror). Uppdelningen av vinster varierar för varje skede av spelet. Den totala vinsten kommer att delas lika mellan vinnarna om det finns fler än en. Kåk är alltid den största vinsten i ett spel.

30 bollars bingoBingo variant med 30-bollar

En tredje variant av bingospel är ett snabbt bingo. Det spelas med 30 bollar, numrerade från ett till trettio och är känt som 30-bollars bingo eller snabb-bingo. I 30-bollars bingo används ett 3×3-kort och syftet med spelet är att vara den första bingo spelare att fylla hela sitt kort, vilket kräver att alla nio nummer på kortet ska ha matchats mot de nummer som har ropats ut .

80 bollars bingo80-bollars bingo

Den fjärde vanligaste typen av bingospel är 80-bollars bingo, vilken är en hybrid mellan 75-bollars och 90-bollars bingo regler. Detta bingokort är 4×4, alltså innehåller de 16 nummer. Vinster som delas ut i 80-bollars bingo varierar beroende på hur spelet spelas. Några av sätten att vinna 80-bollars bingo är att vara den första spelaren att slutföra en hel rad på sin bingobricka. Denna linje kan vara horisontell, diagonal eller vertikal. Att få fyra hörn utgör också en vinst i ett 80-bollars bingospel, medan andra spel kan kräva flera rader, och ytterligare andra kan kräva en kåk.